Er zijn verschillende manieren om te fokken en ieder heeft zo zijn eigen mening hier over. Wat het belangrijkst is, is dat je als fokker achter je werkwijze staat en je als reserveerder je hier in kunt vinden. Onderstaand fokbeleid zijn geen regels die ik mezelf opleg, er kan van worden afgeweken als dit in die situatie beter blijkt.

Huisdieren

De ratten in deze rattery zijn in de eerste plaats huisdieren en worden als zodanig behandeld. Ze krijgen de beste zorg mogelijk en zullen niet te kort worden gedaan ten behoeve van het fokken. Bij verzorging kun je hier meer over lezen.

Mijn eigen ratten worden dan ook niet uitgeplaatst, ik ben aan ze gehecht en ook ratten die niet (meer) geschikt zijn voor de fok blijven hier wonen. Je kunt dus ook geen van de bewoners van mij kopen, de enige volwassen dieren die ik mogelijk herplaatst zijn door mij gefokte en uitgeplaatste ratten die door de eigenaar zijn teruggebracht naar de rattery.

Ratten worden ook enkel geëuthanaseerd met een medische reden. Sommige fokkers kiezen er voor nesten kleiner te maken door rittens te verwijderen, dit wordt cullen genoemd en wordt niet gedaan in deze rattery.

Als een rat ongeneselijk ziek is en het in belang van de rat is om deze in te laten slapen gebeurd dat, ik ben tegen het onnodig rekken van een leven zonder levenskwaliteit en zal daarom ook ingrijpen wanneer nodig. Uiteraard gebeurd dit door een kundige dierenarts en nadat alle behandelingen zijn geprobeerd of overwogen.

In het kort samengevat:

 • de ratten zijn in de eerste plaats mijn huisdieren
 • eigen ratten worden niet uitgeplaatst
 • ratten worden enkel geëuthanaseerd met een medische reden
 • ze krijgen altijd medische zorg wanneer nodig

Selectie

Om de tamme rat als soort te verbeteren is selectie van groot belang. Men zegt wel eens ‘fokken is gokken’ en dat is ook zeker waar, maar als goede fokker probeer je altijd de ‘beste’ gok te maken in belang van de dieren die je fokt.

Een rat is enkel geschikt voor de fok wanneer de gezondheid, bouw en karakter goed zijn, bij voorkeur uitmuntend. Om een gezonde leuke lijn op te bouwen is het van belang enkel dieren in te zetten die aan dit beeld voldoen. Een rat met twijfelachtige gezondheid of onaangename karaktereigenschappen is zeker niet fokgeschikt!

Dit geldt niet alleen voor de individuele rat zelf maar óók voor de lijn er achter, met name de directe familie leden. Een rat kan nog zó leuk, lief, en gezond zijn, maar als het de nestgenoten met allerlei problemen kampen kan het alsnog onverstandig zijn de rat in te zetten. Hierbij is een stamboom met informatie over de lijn nagenoeg onmisbaar. Je moet immers weten wie de nestgenoten, ouders, grootouders, etc zijn voor je kunt achterhalen hoe het met de lijn gaat.

Er wordt dus ook niet gefokt met dieren uit de dierenwinkel/broodfok en opvang, niet alleen vanwege de ethische bezwaren maar ook omdat de informatie over de familie minimaal is.

Bij het kiezen van een geschikt ouderpaar maak ik gebruik van lijnteelt en uitkruisen. Lijnteelt betekend het kruisen van gerelateerde dieren terwijl je bij een uitkruising twee totaal onverwante dieren kruist. Beide vind ik erg belangrijk en maken dus onderdeel uit van mijn fokbeleid. Kijk bij lijnteelt en uitkruisen om meer te lezen hierover.

Zoals je op de pagina over mijn fokdoel kunt lezen is variëteit niet het belangrijkste, maar fok ik wel gericht bepaalde kleurslagen. Dit om te voorkomen dat er teveel mutaties zich opstapelen, iets wat de gezondheid niet ten goede komt. Daarnaast zijn er bepaalde variëteiten waar ik helemaal niet mee fok, omdat ze gepaard gaan met bepaalde gezondheidsproblemen en mankementen. Dit zijn naakt/fuzz, manx/staartloos en nieuwe variëteiten waarvan weinig bekend is.

Kort samengevat betekend dit het volgende:

 • ik fok enkel met gezonde goed gebouwde dieren die een leuk en tam karakter hebben
 • ik kijk naar de stamboom en de informatie over de lijn voor ik met een dier fok
 • ik fok niet met dieren uit de dierenwinkel/broodfok of opvang
 • ik maak gebruik van zowel lijnteelt als uitkruisen
 • ik fok niet allerlei variëteiten door elkaar en helemaal niet met naakt/fuzz, manx/staartloos en nieuwe variëteiten

Fokrijpheid

Na het kiezen van een geschikt ouderpaar wordt het nest gepland. Ook hierin heb ik een fokbeleid, want een geslachtsrijpe rat is ook niet meteen fokrijp en ik maar een keuze in het aantal nesten.

Vrouwelijke ratten kunnen al geslachtsrijp zijn wanneer ze zo’n 5-6 weken oud zijn, maar ze zijn dan zelf nog volop in de groei! Daarom krijgen vrouwtjes bij mij pas hun eerste nest wanneer ze minstens 6 maanden oud zijn, op deze leeftijd zijn ze namelijk (grotendeels) uitgegroeid tot volwassen dieren. Als maximum leeftijd voor een eerste nest hou ik ongeveer 10 maanden aan, al hoop ik dit gradueel te verhogen.

Een vrouwtje wordt normaliter maar één keer ingezet voor de fok. Het krijgen en zogen van een nest vraagt veel van een moedertje en brengt altijd risico’s met zich mee. Bovendien hoop je met een nest de lijn een stap in de juiste richting te zetten, dus zijn de dochters van een dame een betere keus om een volgende nest mee te doen. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk! Als een dame voor een tweede keer wordt ingezet gebeurd dit alleen wanneer het eerste nest zonder problemen is verlopen.

Ook mannen zijn al vroeg geslachtsrijp, maar het is niet verstandig ze al zo vroeg in te zetten. Aangezien mannen het nest niet hoeven te dragen en op te voeden is het lichamelijk een stuk minder zwaar voor hen en kun je ze dus makkelijk op latere leeftijd inzetten. Het voordeel hiervan is dat je meer informatie over de rat en de lijn hebt, je bent immers een aantal maanden tot jaren verder! Persoonlijk vind ik het belangrijk dat de rat goed door de pubertijd is gekomen en dus minstens een jaar oud is, bij voorkeur ouder.

Aangezien ratten al zo vroeg geslachtsrijp zijn worden de mannelijke rittens op een leeftijd van 4,5 week gescheiden van hun moeder en zusjes. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze hun moeder of zusjes dekken! Normaliter verhuis ik de moeder en haar dochters naar een andere kooi en blijven de zonen in de ‘oude’ kooi wonen, zodat ze wel in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Een korte samenvatting:

 • vrouwen krijgen een nest wanneer ze 6 tot 10 maanden oud zijn
 • vrouwen krijgen doorgaans maar één nest, uitzonderingen daargelaten
 • mannen worden ingezet wanneer ze minimaal 1 jaar oud zijn, bij voorkeur ouder
 • mannelijke rittens worden gescheiden van moeder en zusjes wanneer ze 4,5 week oud zijn

Uitplaatsen van rittens

Aangezien het nagenoeg onmogelijk is om alle rittens zelf te houden plaats ik een deel van de rittens uit bij liefhebbers (zoals jij!). Echter geef ik ze ook niet aan de eerste de beste mee en de rittens moeten ook oud en groot genoeg zijn.

Ondanks dat de rittens dus al met 4,5 week apart (kunnen) zitten van de moeder zijn ze nog niet oud genoeg om te verhuizen. Ze moeten daarvoor nog even in hun vertrouwde omgeving blijven, met bekende geuren en geluiden. Ze kunnen dan ook nog even lekker groeien en hun weerstand opbouwen. De rittens verhuizen pas naar de nieuwe baasjes wanneer ze zo’n 8 weken oud zijn. Dit is wat later dan bij sommige andere rattery’s maar ik merk dat ze dan zelfverzekerder zijn en daarbij zijn ze dan vaak ook al groot genoeg om geïntroduceerd te worden aan andere ratten.

Nieuwe baasjes worden met zorg gekozen, hierbij gebruik ik een reserveringsformulier om een beeld te krijgen van de situatie en worden toekomstige baasjes uitgenodigd voor een bezoek aan de rattery (rittenbezoek). Er worden ook plaatsingsafspraken gemaakt, zodat voor ons beiden duidelijk is wat we van elkaar verwachten.

Eenmaal uitgeplaatst doe ik mijn best om contact te houden met de nieuwe eigenaren. Graag hoor ik hoe het de rittens vergaat zodat ik kan helpen indien nodig en weet hoe het met alle nestgenoten gaat. Dit laatste is uiteraard ook belangrijk voor de fok (lijninformatie!).

Weer even in het kort samengevat:

 • rittens worden uitgeplaatst wanneer ze zo’n 8 weken oud zijn
 • nieuwe baasjes worden met zorg gekozen
 • eenmaal uitgeplaatst doe ik mijn best om contact te onderhouden

Nesten en documentatie

Om verstandige fokkeuzes te maken moet je weten wat er in een lijn gebeurd. Iedere lijn heeft zo zijn mindere kanten en om deze te kunnen verbeteren moet je natuurlijk weten welke dit zijn. Dit is ook belangrijk voor andere rattery’s die met (familie van) de lijn fokken en het is ook eerlijker tegenover de (potentiële) nieuwe baasjes van de rittens.

Op mijn website kun je de meeste informatie over mijn ratten en nesten terugvinden. Al mijn eigen ratten zijn te vinden bij bewoners en ieder nest dat ik heb gefokt staat bij het nestverleden. Hier vindt je up-to-date informatie over de ratten, je kunt zien wie de ouders zijn, wanneer de rat is geboren, hoe het karakter is, of ze wel eens ziek zijn geweest, etc.

Rattery Castor fokt kleinschalig en heeft dus ook niet zo heel veel nesten per jaar. Momenteel heb ik twee lijnen, wat neer komt op zo’n 2-4 nesten in een jaar. Zoals je bij het nestverleden kunt zien heb ik in het jaar 2014 drie nesten gefokt, in 2015 zijn er 2 nesten geboren en in 2016 ook twee.

Op mijn website vind je dus

 • al mijn eigen ratten en hun gegevens
 • al door mij gefokte nesten en hun gegevens
 • dat ik 2-4 nesten per jaar fok

Slotwoord

Hopelijk is mijn fokbeleid hiermee een beetje duidelijk. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn neem dan gerust contact met mij op, ik klets ontzettend graag over ratten en mijn rattery! Email naar contact@ratterycastor.nl of stuur me een berichtje op Facebook.